Profil QGIS

Profil użytkownika QGIS to ujednolicona konfiguracja aplikacji.

Domyślnie instalacja QGIS zawiera pojedynczy profil użytkownika o nazwie default. Ale możesz utworzyć tyle profili użytkowników, ile chcesz.

Jeśli masz więcej niż jeden profil w swojej instalacji QGIS, nazwa aktywnego profilu jest wyświetlana na pasku tytułu aplikacji w nawiasach kwadratowych.

Ponieważ każdy profil użytkownika zawiera izolowane ustawienia, wtyczki i historię, mogą one być świetne dla różnych przepływów pracy, demonstracji, użytkowników tego samego komputera lub ustawień testowania itp.

Możesz przełączać się między nimi, wybierając je w Ustawieniach

O ile nie zostanie zmieniony, profil ostatniej zamkniętej sesji QGIS będzie używany w kolejnych sesjach QGIS.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView