Poziom skalowy

Poziom skalowy to zapis skali mapy stosowany w mapach interaktywnych (Google Maps itp.)

Poziomy skalowe przeważnie oznaczane są cyframi od 1 do 22.

Nie ma jednego przelicznika Poziomów Skalowych na Skalę Liczbową. Wartości Skali Liczbowej dla konkretnego poziomu są uzależnione od długości i szerokości geograficznej, a także rozdzielczości monitora.

  1. Poziom 1 to widok całego świata
  2. Poziom 22 to widok pojedynczego samochodu

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView