Numeryczny Model Terenu (NMT)

Ten artykuł to definicja Numerycznego Modelu Terenu. Inne podobne artykuły:

  1. Moduł specjalistyczny: Numeryczny Model Terenu

Specjalistyczna definicja jest zbyt szczegółowa, więc posłużę się maksymalnym uproszczeniem. Numeryczny Model Terenu to pliki, w których zapisane są dane na temat wysokości terenu.

Najczęściej są to pliki rastrowe (takie jak zwykłe zdjęcia z aparatu) w formacie GeoTiff, w którym każdy piksel (zamiast wartości opisującej kolor) ma przypisaną informację o wysokości (np. 245 m. npm).

Jakie jest źródło tych plików? Najczęściej są one tworzone na podstawie skaningu laserowego wykonywanego z samolotów lub satelitów. W Polsce dane NMT są publicznie dostępne bez opłat. Do pobrania przez Geoportal.gov.pl.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView