Narzędzie: zaznacz wszystkie obiekty

Narzędzie znajduje się w Tabeli Atrybutów i pozwala na zaznaczenie (dokonanie Selekcji) Obiektów widocznych w Tabeli Atrybutów.

Narzędzie jest przydatne w celu zaznaczenia/selekcji obiektów, które wcześniej zostały wyfiltrowane (z użyciem Filtra Podstawowego lub Filtra Zaawansowanego)

Sposób użycia

  1. Utwórz Filtr na Tabeli Atrybutów (ograniczysz widok w Oknie Mapy tylko do interesujących Obiektów)
  2. Użyj narzędzia Zaznacz Wszystkie Obiekty
  3. Profit! Teraz możesz np. dodać załącznik do wszystkich wybranych obiektów lub je… usunąć.

Czy artykuł był pomocny?