Narzędzie: zaznacz wszystkie obiekty

Narzędzie znajduje się w Tabeli Atrybutów i pozwala na zaznaczenie (dokonanie Selekcji) Obiektów widocznych w Tabeli Atrybutów.

Narzędzie jest przydatne w celu zaznaczenia/selekcji obiektów, które wcześniej zostały wyfiltrowane (z użyciem Filtra Podstawowego lub Filtra Zaawansowanego)

Sposób użycia

  1. Utwórz Filtr na Tabeli Atrybutów (ograniczysz widok w Oknie Mapy tylko do interesujących Obiektów)
  2. Użyj narzędzia Zaznacz Wszystkie Obiekty
  3. Profit! Teraz możesz np. dodać załącznik do wszystkich wybranych obiektów lub je… usunąć.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView