Narzędzie Zakładki Przestrzenne

Opcjonalne narzędzie pomocnicze w Panelu Narzędzi pozwalające na szybkie i proste zapisanie wybranego widoku mapy (Punkt Centralny oraz Poziom Skalowy) oraz opatrzenie go nazwą w celu łatwego zapamiętania.

Wykorzystanie

Jak wykorzystać zakładkę przestrzenną?

 1. Kliknij w ikonę narzędzia w Pasku Narzędzi
 2. Wybierz z rozwijalnej listy stworzoną wcześniej Zakładkę i kliknij w nią
 3. Zostaniesz przybliżony w odpowiednie miejsce

Jak dodać zakładkę przestrzenną?

 1. Ustaw Okno Mapy w miejscu, które chcesz zapamiętać jako Zakładka
 2. Kliknij w ikonę narzędzia w Pasku Narzędzi
 3. Kliknij “Dodaj Zakładkę”
 4. W nowym oknie dodaj nazwę zakładki
 5. Kliknij dodaj
 6. Twoja indywidualna zakładka zostanie dodana

Jak usunąć zakładkę przestrzenną?

 1. Kliknij w ikonę narzędzia w Pasku Narzędzi
 2. Wybierz zakładkę z listy
 3. Kliknij na ikonę kosza
 4. Potwierdź usunięcie
 5. Zakładka została usunięta

Uwagi

 1. Każdy Użytkownik ma indywidualne Zakładki Przestrzenne

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView