Narzędzie Malarz atrybutów

Narzędzie Malarz atrybutów pozwala na skopiowanie wypełnionych atrybutów do zaznaczonych obiektów ze wskazanego obiektu źródłowego.

Zasada działania:

  1. Dokonaj Selekcji Obiektów (powinny się podświetlić na żółto), które mają otrzymać wypełnione atrybuty
  2. Wybierz narzędzie Malarz atrybutów z Paska Narzędzi Tabeli Atrybutów
  3. Kursor zmieni się na selektor → wskaż obiekt źródłowy z którego pobierzesz atrybuty.
    Jeżeli pod kursorem będzie więcej obiektów, to w panelu info pojawia się lista obiektów do wyboru
  4. Po wybraniu jednego obiektu źródłowego, w panelu info pojawia się konfigurator – lista atrybutów do skopiowania
    – zaznacz wszystkie atrybuty do skopiowania lub tylko wybrane
  5. Wpisz wartość bufora w metrach lub wybierz atrybut w którym przechowujesz wartości buforów, które chcesz wygenerować.
  6. Kliknij Kopiuj -> atrybuty zostaną zapisane w obiekcie/obiektach docelowych

Założenia:
Kopiowane atrybuty nadpisują istniejące wartości w zaznaczonych obiektach/obiekcie docelowym.

Przypadek użycia:
Użytkownik narysował 10 nowych przyłączy kanalizacyjnych i chciałby skopiować atrybuty z istniejącego obiektu, który został dodany wcześniej i posiada komplet wypełnionych atrybutów.

Więcej:

Jeżeli nie korzystasz z kopiowania atrybutów w formie Malarza Atrybutów, możesz skopiować pojedyncze wartości z atrybutu, korzystając z przeglądarki.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView