Narzędzie Stwórz nowy obiekt z atrybutami zaznaczonego obiektu

Narzędzie znajduje się w Panelu Narzędzi Edycyjnych Tabeli Atrybutów.

Narzędzie pozwala na dodanie nowego obiektu z atrybutami skopiowanymi z obiektu już istniejącego. Jest to wygodne podczas dodawania wielu obiektów o takich samych lub podobnych atrybutach.

Sposób działania

  1. Zaznacz obiekt narzędziem Selekcji
  2. Wybierz narzędzie Stwórz nowy obiekt z atrybutami zaznaczonego obiektu
  3. Narysuj nową geometrię w Oknie Mapy
  4. Opcjonalnie dokonaj korekty atrybutów
  5. Kliknij Zapisz

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView