Narzędzie eksport do SHP

Narzędzie pozwala na eksport obiektów z warstwy wektorowej, które są wyświetlone w tabeli atrybutów do pliku w formacie SHP

Po użyciu narzędzia na dysku Użytkownika zostaje zapisany plik .ZIP zawierający wszystkie składowe pliku SHP

Nazwa pliku jest równa nazwie warstwy.

 

W celu eksportu obiektów należy:

  1. Otworzyć tabelę atrybutów dla wybranej warstwy.
  2. Wybrać interesujące nas obiekty (w przypadku nie zaznaczenia żadnego obiektu zostaną wyeksportowana wszystkie obiekty).
  3. Wybrać „Opcje”, a następnie „Pobierz dane jako SHP”.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Usuń obiekt