Narzędzie bufor

Narzędzie Bufor pozwala na wygenerowanie bufora o zadanym promieniu wokół zaznaczonych obiektów.

Zasada działania:

  1. Dokonaj Selekcji Obiektów (powinny się podświetlić na żółto)
  2. Wybierz narzędzie z Paska Narzędzi Tabeli Atrybutów
  3. Wpisz wartość bufora w metrach lub wybierz atrybut w którym przechowujesz wartości buforów, które chcesz wygenerować.
  4. Naciśnij Uruchom
  5. W Oknie Mapy pojawi się obiekt poligonowy zawierający bufor, który można zapisać jako odrębne Źródło Danych lub pobrać jako plik SHP

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView