Model danych

Model danych jest to zbiór Warstw Wektorowych i ich wzajemnych relacji atrybutowych i topologicznych (przestrzennych).

W Systemie, jako Moduły Dodatkowe funkcjonują:

  1. Model danych wodociągowych
  2. Model Danych kanalizacyjnych
  3. Model danych oświetleniowych

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView