Mapa podkładowa/Warstwa podkładowa

W Systemach GIS bardzo często stosuje się mapę podkładową (tzw. Basemap). Jest to przeważnie ogólna kompozycja kartograficzna, która służy do ogólnego poglądu na temat przestrzeni która jest przeglądana.

W Systemie domyślną warstwą podkładową jest mapa pochodząca z OpenStreetMap

  1. Jak dodać nowy podkład mapowy do Systemu?

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView