Grupa Użytkowników

Grupa Użytkowników to obiekt do którego Administrator może dodać wybrane Uprawnienia.

Podczas dodawania nowego użytkownika (lub edycji ustawień istniejącego) można go przypisać do wybranej Grupy Użytkowników, dzięki czemu otrzyma on odpowiednie Uprawnienia do Warstw i Narzędzi.

Grupa ma swoją nazwę i kolor (w celu łatwej identyfikacji wzrokowej).

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView