Atrybut, Wartość Atrybutu i Struktura Atrybutów

Atrybut to pojedyncza cecha, jaką można opisywać Obiekt w GIS np. Obiekt hydrant może mieć Atrybut “wysokość”

Wartość Atrybutu to konkretna wartość tej cechy np. Obiekt hydrant ma Wartość Atrybutu “wysokość” 1,2m

Struktura Atrybutów formalny zapis zestawu Atrybutów opisujący Warstwę Wektorowę i występujące w niej Obiekty.

Przykłady:

  1. Pojedynczy Atrybut Warstwy Hydranty to Wysokość
  2. Przykładowa Struktura Atrybutów Warstwy Hydranty: [ID, Wysokość, Kolor, Typ, Stan]
  3. Wartości dla pojedynczego Obiektu, czyli np. [ID:7, Wysokość: 1,2, Kolor:Czerwony, Typ:Naziemny, Stan:Dobry] to Wartości Atrybutu

Pojęcia powiązane:

  1. Tabela Atrybutów
  2. Karta Obiektu

 

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView