Atrybuty systemowe

Każda Warstwa Wektorowa w Systemie posiada tzw. Atrybuty Systemowe, czyli takie, które dodawane i aktualizowane są automatycznie.

Lista Atrybutów Systemowych:

  1. Liczba modyfikacji: atrybut liczbowy wskazuje ile razy dany obiekt był edytowany
  2. Liczba notatek
  3. Liczba załączników
  4. Data utworzenia rekordu
  5. Użytkownik, który utworzył rekord
  6. Data ostatniej edycji
  7. Użytkownik, który ostatni edytował rekord

Celem Atrybutów Systemowych jest umożliwienie zaawansowanych wyszukiwań i filtrowania za pomocą Filtra Podstawowego i Filtra Zaawansowanego, np:

  1. pokaż mi wszystkie przewody, które były ostatnio edytowane w 2021 roku
  2. Pokaż mi hydranty, które ostatnio edytował Pan Kazimierz.
  3. Pokaż mi hydranty, które wprowadził do Systemu Pan Kazimierz w 2020 roku

Widocznością tych atrybutów zarządza Administrator w oknie Zarządzania Listą Atrybutów w Karcie Obiektów.Atrybuty systemowe są tworzone przez system automatycznie dla nowych źródeł danych dodawanych, czy importowanych do systemu. Pola systemowe pojawią się po zapisaniu źródła danych.

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView