Atrybut opisowy

Atrybut Opisowy jest to opcja którą można ustawić w Menadżerze Struktury Atrybutów podczas edycji struktury.

Celem działania jest wybór atrybutu, na podstawie wartości którego identyfikowane będą obiekty w Systemie. Brzmi skomplikowanie, ale w prostszych słowach:

Jeśli mamy warstwę z lokalizacjami ulubionych restauracji i jednym z atrybutów jest nazwa, to po ustawieniu nazwy jako Atrybut Opisowy, po identyfikacji w górnej części Karty Obiektu zobaczymy nazwę zamiast domyślnego ID.

Atrybut opisowy powinien być w miarę możliwości unikalny i nie powinien być pusty (czyli nie powinno wybierać się jako opisowego tego atrybutu, który być może nie będzie uzupełniany dla każdego pojedynczego obiektu, tj. pozostawiony jako NULL).

Czy artykuł był pomocny?

Następny artykuł

Narzędzie StreetView